TURNIEJ WE WŁOCŁAWKU

TURNIEJ WE WŁOCŁAWKU

Kategoria: Turnieje

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU!

Termin i miejsce: 9 grudnia (sobota) 2023 Włocławek, Hala Mistrzów we Włocławku, ul. Chopina 8

Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
-> aktualną kartę zdrowia sportowca,
-> dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i datę urodzenia,
-> czyste, białe karate-gi,
-> komplet obowiązkowych ochraniaczy osobistych obowiązujących w danej kategorii,
-> w kategoriach dla niepełnoletnich zawodnicy obowiązkowo walczą w kasku z kratą. Każdy zawodnik musi posiadać WŁASNY kask oraz HOGO. Organizator nie zapewnia kasków ani hogo.
-> osoby niepełnoletnie – pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju według załączonego wzoru. Brak takiej zgody w przypadku zawodników startujących w konkurencji SEMI KONTAKT powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju,
-> dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia),
-> IKO Membership Card (legitymacja IKO),

Zgłoszenia i opłaty startowe u instruktorów do 06.12.2023 roku (środa). Opłata startowa: 90 zł 

Zgody na start oraz więcej informacji →TUTAJ