Turniej dla początkujących

Turniej dla początkujących

Kategoria: Turnieje

Zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju!

Turniej przeznaczony jest dla osób, które dotychczas nie brały udziału w rywalizacji sportowej, oraz tych nieco większym stażem turniejowym.
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
• Aktualne badanie lekarskie (lekarz medycyny sportowej, ważne 6 miesięcy).
• Pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
Turniej odbędzie się 16.12.2018.
Początek turnieju godz. 10.00
Miejsce: ul. Leśnej Polanki 63/65, 03-142 Warszawa
Zgłoszenia u instruktorów do 12.12.2018
Opłata startowa 30 zł
Turniej przeznaczony jest dla dzieci z rocznika 2011 i starczych. Podział na kategorie nastąpi po zamknięciu listy zawodników. Szczegółowe informacje znajdują się w pełnej wersji zaproszenia.
O udziale w turnieju decyduje instruktor prowadzący.

Pełna wersja zaproszenia→ Komunikat II_Białołęcki_Meeting_2018 v2